BẢNG GIÁ & DỊCH VỤ

THOL GYM CENTER

DỊCH VỤ THOL

Dịch vụ miễn phí:
- BCAAs T2-T6 (8H-20H)/Free BCAAs.
- Phòng xông hơi/Free sauna.
- Tủ đồ cá nhân/free wardrobe.
- Tắm nước nóng lạnh/hot&cold shower. Và còn rất nhiều...

  • Entry date: Mon – Fri
  • Entry time: 8A.M – 8P.M
  • Nutrition Advicer: Yes

VÉ TẬP GYM

Đăng ký gói tập:
- 1 tháng: 1.000.000 VNĐ/tháng
- 3 tháng: 650.000 VNĐ/tháng
- 6 tháng: 550.000 VNĐ/tháng
- 12 tháng: 500.000 VNĐ/tháng
- 36 tháng: 400.000 VNĐ/tháng

  • Entry date: Mon – Fri
  • Entry time: 8A.M – 8P.M
  • Nutrition Advicer: Yes

PHÍ HLV CÁ NHÂN

Đăng ký gói PT:
- 32 buổi: 650.000 VNĐ/buổi
- 72 buổi: 500.000 VNĐ/buổi
- 144 buổi: 400.000 VNĐ/buổi
- Trial 12 buổi: 500.000 VNĐ/buổi

  • Entry date: Mon – Fri
  • Entry time: 8A.M – 8P.M
  • Nutrition Advicer: Yes