Vấn đề đưa ra

    Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vấn đề phổ biến và nhức nhối của xã hội, đó là bụng bia. Vậy nguyên nhân gây ra bụng bia là gì, cũng như những tác hại của bia đối với cơ bắp trong thể hình ra sao, suy nghĩ của từng cá nhân gymer như thế nào?

Continue reading Tác hại của bia đối với thể hình – quan trọng hơn là đối với sức khỏe